Projekt „Studium adheze polymerních materiálů v závislosti na použitých pojivových systémech“

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007333 – „Studium adheze polymerních materiálů v závislosti na použitých pojivových systémech“ byl podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost částkou 248.400,- Kč.

Předmětem projektu byl zaměřen na studium adheze polymerních materiálů (především na bázi polyuretanu) v závislosti na použitých pojivových systémech. Byly provedeny analýzy mechanických vlastností na trhacím zařízení vybaveným citlivým extenzometrem. Testován byl vliv povrchové úpravy jednotlivých materiálů (Dyneema, sklolaminát, Kevlar) a několik lepidel na polyurethanové bázi.