Pozvánka na 11. seminář Alternativní pojina na bázi popílku

Firma BOGGES, spol. s r.o. Vás srdečně zve na 11. ročník tradičního setkání odborníků z oblasti
pokročilých materiálů na bázi druhotných surovin, zaměřeného na výměnu zkušeností z oboru
materiálů se speciálními užitnými vlastnostmi. Letošní seminář bude zaměřen především na možnosti
využívání již deponovaných vedlejších energetických produktů (VEP). Na analýzu a vzorkování těchto
materiálů, dále bude zařazena legislativní a normativní sekce pro nakládání s těmito materiály a jejich
klasifikaci. Další nova sekce rozvine diskusi o možnostech využití mikroorganismů při zpracování VEP.

Pozvánka ke stažení: 11. Seminář: Alternativní pojiva na bázi popílku