Pozvánka na 9. seminář Alternativní pojina na bázi popílku

Firma BOGGES, spol. s r.o. Vás srdečně zve na 9. ročník tradičního setkání odborníků z oblasti pokročilých materiálů na bázi druhotných surovin, zaměřeného na výměnu zkušeností z oboru materiálů se speciálními užitnými vlastnostmi. Letošní seminář bude zaměřen na oblast alternativních materiálů na bázi popílku a dalších vedlejších energetických produktů (VEP), analýzu a vzorkování těchto materiálů, dále bude zařazena legislativní sekce pro nakládání s těmito materiály a jejich klasifikaci. Rovněž bude zařazena sekce o možnostech využití mikroorganismů při zpracování VEP a budou diskutovány environmentální otázky spojené s VEP.

Pozvánka ke stažení: 9. Seminář: Alternativní pojiva na bázi popílku