Pozvánka na 8. seminář Alternativní pojina na bázi popílku

Firma BOGGES, spol. s r.o. Vás zve na 8. ročník tradičního setkání odborníků z oblasti pokročilých
materiálů na bázi druhotných surovin zaměřené na výměnu zkušeností z oboru materiálů se
speciálními užitnými vlastnostmi. Letošní seminář bude zaměřen na oblast alternativních
materiálů na bázi popílku a dalších vedlejších energetických produktů (VEP), analýzu a vzorkování
těchto materiálů, dále bude zařazena legislativní sekce pro nakládání s těmito materiály a jejich
klasifikaci. Rovněž bude zařazena sekce o možnostech využití mikroorganismů při zpracování VEP.

Pozvánka ke stažení: 8. Seminář: Alternativní pojiva na bázi popílku