Pozvánka na 7. Seminář: Alternativní pojiva na bázi popílku

Firma BOGGES, spol. s r.o. Vás zve na 7. ročník tradičního setkání odborníků z oblasti pokročilých
materiálů na bázi druhotných surovin zaměřené na výměnu zkušeností z oboru materiálů se
speciálními užitnými vlastnostmi. Letošní seminář bude zaměřen na oblast alternativních materiálů na
bázi popílku, stejně jako loni bude zařazena legislativní sekce a sekce pro alternativní využití
mikroorganismů při zpracování popílků.

Pozvánka ke stažení: 7. Seminář: Alternativní pojiva na bázi popílku